Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej:  +48 604 176 219

Napisz do nas: info@telnes.pl

Czym jest pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej?

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej jest jednym z najważniejszych badań, które należy przeprowadzić przed oddaniem budynku do użytku. Jest to niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom najwyższy poziom bezpieczeństwa, a także ochronę przed różnego typu  awariami elektrycznymi. Rezystancja izolacji określa opór, jaki dany materiał izolacyjny stawia przepływowi prądu elektrycznego. Im wyższa wartość rezystancji izolacji, tym lepsza jest izolacja.

Jak przeprowadza się pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej?

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej polega na zbadaniu oporu izolacji między przewodami a ziemią lub innymi przewodnikami. Przeprowadza się go przy użyciu specjalistycznego miernika, który jest w stanie wykryć niskie wartości rezystancji izolacji, a także rozpoznać ewentualne uszkodzenia lub zawilgocenie osłony. Aby wykonać pomiar, konieczne jest odłączenie instalacji elektrycznej od zasilania.

Następnie na każdej z faz oraz na poziomie neutralnym mierzony jest opór izolacji. Wartość rezystancji izolacji powinna być wyższa niż minimum określone w normach i przepisach bezpieczeństwa. To, jaka jest minimalna wartość rezystancji izolacji w danej instalacji elektrycznej, zależy od jej rodzaju i klasy ochronności. W przypadku instalacji niskiego napięcia minimalna wartość wynosi 0,5 MΩ, a w instalacji wysokiego napięcia - 1 MΩ.

Co w sytuacji, gdy wartość rezystancji izolacji jest niższa niż norma?

Jeśli wartość rezystancji izolacji jest zbyt niska, oznacza to, że izolacja jest uszkodzona lub wilgotna, przez co może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających. W takim przypadku konieczne jest zlecenie specjalistom naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instalacji elektrycznej.