Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej:  +48 604 176 219

Napisz do nas: info@telnes.pl

Na czym polega projektowanie instalacji elektrycznej?

Projekt instalacji elektrycznej jest jednym z wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Właściwie opracowana dokumentacja pozwoli na prawidłowe wykonanie instalacji i zagwarantuje bezpieczeństwo przy korzystaniu ze sprzętów elektrycznych. O tym, co powinien zawierać projekt instalacji elektrycznej, mówi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy projekt instalacji musi obejmować opis techniczny oraz schemat instalacji, a także zestawienie materiałowe.

Należy również wykonać obliczenia dotyczące:

  • Przewidywanego bilansu mocy
  • Obciążenia wewnętrznych linii i poszczególnych obwodów
  • Przekrojów przewodów
  • Koniecznych zabezpieczeń
  • Spadków napięć

Każdy projekt instalacji elektrycznej składa się zatem z części rysunkowej i opisowej, w której zawarte są informacje o sposobie podłączenia obiektu do sieci oraz o ilości obwodów w obiekcie, a także zastosowanych zabezpieczeniach w rozdzielnicy.

Jak zaprojektować instalację elektryczną?

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że właściwie rozplanowana instalacja elektryczna wpływa na późniejszy komfort domowników. Wykonujemy instalacje elektryczne w Siedlcach i okolicach – mamy wszystkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Dobrze zaprojektowana instalacja jest idealnie dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb inwestora. Obecnie kable i przewody ukrywa się w ścianach i posadzkach, dlatego ważne jest przewidzenie zmian, jakie mogą nastąpić w nadchodzących latach.

Projekty instalacji wykonywane są na podstawie koncepcji rozkładu pomieszczeń i aranżacji wnętrz – kluczowe jest bowiem rozplanowanie gniazdek i włączników oraz przygotowanie odpowiedniej liczby obwodów. Jeśli przewidywane jest podpięcie urządzeń o dużej mocy, to dla każdego z nich potrzebny jest osobny obwód.