Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej:  +48 604 176 219

Napisz do nas: info@telnes.pl

Czy wymiana instalacji elektrycznej wymaga uzyskania pozwolenia?

Modernizacja instalacji elektrycznej polega na remoncie, przebudowie lub rozbudowie. Przebudową nazywane są prace, w wyniku których zmieniają się parametry użytkowe budynku, ale cechy charakterystyczne pozostają bez zmian. Remontem nazywamy czynności dążące do odtworzenia stanu pierwotnego z uwzględnieniem wymiany niektórych elementów, na przykład starych kabli miedzianych na nowe aluminiowe. Rozbudowa z kolei polega na montażu dodatkowych elementów instalacji.

Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno przebudowa, jak i remont instalacji elektrycznej nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wyjątek stanowią prace wykonywane w obiektach zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską – wówczas konieczne jest dopełnienie formalności i uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast rozbudowa instalacji traktowana jest jak budowa i wymaga dokonania zgłoszenia.

O czym należy pamiętać przy modernizacji instalacji elektrycznej?

Pomimo że część prac można zrealizować bez pozwolenia i zgłoszenia, to jednak nie oznacza to, że modernizację można wykonać w dowolny sposób. Przede wszystkim remont instalacji elektrycznej może przeprowadzić wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami SEP. Jednym z obszarów naszej działalności jest modernizacją instalacji elektrycznych w Józefowie. Podczas prac przestrzegamy obowiązujących norm i standardów, a także warunków technicznych. Stosujemy materiały najwyższej jakości pochodzące od renomowanych producentów.

Warto pamiętać, że instalacja musi być zgodna z projektem, a przed oddaniem budynku do użytkowania konieczne jest dokonanie pomiarów, które pozwalają stwierdzić, czy instalacja została wykonana poprawnie, ponieważ wszelkie błędy wykonawcze mogą skutkować groźnymi w skutkach awariami. Po pomiarach zawsze sporządzamy protokół.